INFORMATION OM DISTANSAVTAL

INFORMATION ENLIGT LAGEN (2005:59) OM DISTANSAVTAL OCH AVTAL UTANFÖR AFFÄRSLOKALER

Denna information gäller endast fysisk person som i sin egenskap av konsument tecknar abonnemang på digital information genom AB Kvällstidningen Expressens (”Expressen”) tjänst Wellie på distans eller utanför näringsidkarens affärslokal huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Med distansavtal menas avtal som träffas på distans och där kommunikationen uteslutande sker på distans, t ex via telefon eller internet.

Information om tjänstetillhandahållaren

  • AB Kvällstidningen Expressen, org nr 556025-4525. Postadress: 105 16 Stockholm.
  • Besöksadress: Gjörwellsgatan 30, Stockholm.
  • Telefon: 08-7383049.
  • E-post kundservice: kundservice@wellie.se
  • Expressen har begränsad kapacitet att lämna information om Tjänsten via telefon, varför du ombeds att i första hand kontakta oss genom ovan e-postadress för vidare information och vid eventuella frågor. Information om Expressen och dess verksamhet finns på https://www.expressen.se/om-expressen.

Tjänsten

Tjänsten är utvecklad för att hjälpa och inspirera registrerade medlemmar med hälsa, kost, träning och motivation. Tjänsten erbjuder tillgång till kost- och träningsprogram. Medlemmar får också möjlighet att ta del av kunskaper och erfarenheter från särskilt utsedda coacher. Det närmare innehållet i Tjänsten framgår av webbplatsen www.wellie.se samt av appen Wellie. De fullständiga villkoren framgår av Tjänstens användarvillkor (”Användarvillkoren”). Dessa finns att tillgå på webbplatsen www.wellie.se.

Abonnemangsavgift och betalning

Abonnemangsavgiften för Tjänsten utgår i enlighet med vid var tid gällande prislista om inte annat överenskoms. Prislistan finns tillgänglig på webbplatsen www.wellie.se. De angivna priserna inkluderar mervärdesskatt. Betalning av abonnemangsavgiften sker i förskott på den första dagen för ditt betalda abonnemang. Därefter sker betalning av abonnemangsavgiften i förskott vid utgången av varje efterföljande trettio (30) dagarsperiod. I vissa fall kan tidpunkten för betalning ändras, till exempel om din betalningsmetod inte har kunnat bekräftas. Betalningsmetod genom de vanligaste betalkorten väljer du själv när du skapar ett medlemskonto hos Wellie.

Abonnemangsperiod och uppsägning av Tjänsten

Du finner information om längden på abonnemangsperioden för Tjänsten och om uppsägning i Användarvillkoren, punkten 4.

Ångerrätt

Du hittar information om din ångerrätt och hur du nyttjar ångerrätten i Användarvillkoren, punkten 6. På Konsumentverkets webbplats finns även ett standardformulär som du kan använda vid ett eventuellt nyttjande av ångerrätten.

Tjänstens digitala funktion

Tjänstens digitala innehåll, se närmare punkten Tjänsten ovan, uppdateras flera gånger per vecka. Det finns närmare information i Användarvillkoren, punkten 3, om hur du får använda Tjänstens digitala innehåll.

Expressen tillser att Tjänstens upprätthållande tryggas genom sedvanliga backup- och säkerhetsrutiner. För att ta del av Tjänstens digitala innehåll behöver du ha tillgång till en modern webbläsare och en smarttelefon med operativsystemet iOS, version 9.3, eller Android, version 5.1, eller senare versioner av nämnda system.

Lagval och tvist

Svensk lag tillämpas på Tjänsten och Användarvillkoren. Tvist hänförlig till Tjänsten eller Användarvillkoren ska avgöras av svensk allmän domstol. Du har även en möjlighet att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden i enlighet med de regler som gäller för prövning i den instansen.

Pressetiska regler

Expressen tillämpar de pressetiska reglerna i all sin publicistska verksamhet inräknat för Tjänsten i den omfattning den innefattar redaktionellt material. De pressetiska reglerna kan du ta del av på Allmänhetens Pressombudsmans webbplats, www.po.se.

Kontakt och information

För mer information om Tjänsten samt om du behöver hjälp med, eller har synpunkter på, Tjänsten, ditt medlemskonto eller Användarvillkoren är du välkommen att besöka webbplatsen www.wellie.se alternativt kontakta Expressen per e-post till kundservice@wellie.se.

iconAlertCircle

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy och policy om cookies, punkt 12 och 13 i användarvillkoren. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter här.